tel. 33 842 53 52

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Oferta dla firm

Sukces w naszych relacjach z klientami opieramy przede wszystkim na pełnym zrozumieniu specyfiki ich działalności, celów i potrzeb biznesowych. Pozwala to na aktywne uczestniczenie prawników w budowie strategii działań
i koncepcji biznesowych, już na wstępnym etapie, a nie tylko do dokonywania ich weryfikacji z pozycji zewnętrznych doradców.

W naszej pracy kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi, profesjonalizmem świadczonych usług oraz zasadą zapewnienia klientom pełnego komfortu w świadomym
i swobodnym realizowaniu swoich celów biznesowych.

Specjalizujemy się w szczególności:
 • Prawo cywilne, gospodarcze, handlowe:
 • przygotowanie projektów umów oraz opiniowanie umów proponowanych przez klienta,
 • negocjacje i prowadzenie procesu zawierania umów handlowych,
 • zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych.
 • Prawo upadłościowe i naprawcze:
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszeniu upadłości.
 • Prawo pracy:
 • przygotowywanie wzorów umów o pracę oraz innego rodzaju umów związanych 
  z zatrudnianiem pracowników i współpracowników, w tym umów o zakazie konkurencji oraz umów o zachowaniu poufności,
 • przygotowywanie regulaminów pracowniczych,
 • rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy, w tym reprezentacja
  w postępowaniach przed sądami pracy.
 • Postępowanie sądowe:
 • reprezentacja we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych związanych
  z działalnością prowadzoną przez klienta,
 • przygotowanie pozwów oraz wszelkich innych pism procesowych,
 • reprezentowanie w postępowaniach odwoławczych, przygotowanie apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych.
 • Prawo spółek:
 • sprawy korporacyjne z zakresu prawa spółek, w tym organizacja zgromadzeń organów i wspólników spółek,
 • przygotowanie projektów aktów wewnętrznych, regulaminów, uchwał, umów
  i statutów,
 • łączenie i przekształcenia spółek,
 • zakładanie i rejestracja spółek, w tym przygotowanie stosownych umów i procedur rejestracyjnych,
 • przygotowanie dokumentacji w zakresie dokonywania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Postępowanie administracyjne:
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji i przed sądami administracyjnymi,
 • reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.
 • Nieruchomości:
 • obsługa transakcji sprzedaży i nabywania nieruchomości,
 • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów umów, w tym projektowych, o nadzór inwestorski,
  o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa,
 • nadzór nad przebiegiem transakcji.
 • Windykacja należności:
 • reprezentacja w postępowaniu upominawczym, nakazowym i uproszczonym,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • powództwa paulińskie,
 • dochodzenie roszczeń od członków zarządu zadłużonych spółek.
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów:
 • ochrona klientów przed działaniami nieuczciwej konkurencji,
 • reprezentacja w sporach z konsumentami na etapie przesądowym
  i w postępowaniu sądowym.
 • Prawo podatkowe:
 • analiza prawno – podatkowa planowanych przez klienta przedsięwzięć gospodarczych pod kątem ewentualnych ryzyk podatkowych i podatkowej optymalizacji planowanych rozwiązań,
 • opinie i informacje prawne w zakresie interpretacji przepisów podatkowych,
 • przygotowanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • Inne:
 • bieżące konsultacje we wszystkich sprawach związanych z działalnością klienta,
 • przygotowanie analiz i opinii prawnych.
(c) 2011 zakkancelaria.pl ~ powered by RAMstudio.pl
RADCA PRAWNY JUSTYNA ŻAK | 32 - 600 OŚWIĘCIM | PL. T. KOŚCIUSZKI 14 | tel. kom. 508 301 219